Oškodovali več kot 6000 etažnih lastnikov

Celje – Celjski Atrij je bil nekoč velika firma. Vse od konca leta 2016, torej vsaj leto dni, preden je končal v stečaju, pa se vodstvo – direktor je bil Radovan Cink, prokurist pa Stojan Fišer – sploh ni ukvarjalo s poslovanjem. Niso plačevali položnic Elektru Celje, niso plačevali podjetju za odvoz odpadkov Simbio itd. Terjatve je ob stečaju prijavilo 530 upnikov, oškodovanih pa je bilo 6000 etažnih lastnikov nepremičnin.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje so v tem mesecu zaključili obsežno preiskavo in dve povezani pravni osebi (verjetno Atrij in Atrij Fis) in dve fizični osebi (verjetno direktorja in še eno osebo), kazensko ovadili zaradi sumov storitve 248. kaznivih dejanj poneverba in neupravičena uporaba tujega premoženja, po 209. členu Kazenskega zakonika.

V preiskavi je bilo ugotovljeno, da sta osumljena predstavnika poslovodstva obeh pravnih oseb, očitana kazniva dejanja izvrševala več kot deset let in sicer od konca leta 2005 do sredine leta 2017. Svoje početje – nenamensko porabo denarja rezervnega sklada sta prikrivala na različne načine. V vsem tem času sta v škodo etažnih lastnikov in v neupravičeno korist pravne osebe pridobila več kot 3.2 MIO EUR premoženjske koristi. Okoli 2,5 MIO EUR sta si pridobila s sredstvi rezervnega sklada večstanovanjskih in poslovnih objektov, v preostalem delu gre za zbrana in neodvedena sredstva obratovalnih stroškov in najemnim za tretje osebe, torej komunalnih stroškov, stroškov elektrike, zavarovanja in podobno.

Posamezni objekt oškodovali od nekaj sto do preko 50.000 evrov

Odgovorni osebi osumljenih gospodarskih družb, sta sredstva, ki so jima bila zaupana v zvezi z upravljanjem 244. večstanovanjskih in poslovnih objektov, v nasprotju z določili Stanovanjskega zakona (SZ-1) puščala na transakcijskih računih poslovnega subjekta, čeprav bi jih morala prenesti na poseben transakcijski račun. Sredstva sta v nadaljevanju uporabljala za plačila obveznosti, ki se niso nanašala na vzdrževanje večstanovanjskih objektov, oziroma sta jih uporabljala nenamensko.

V številnih preiskovalnih aktivnostih je bilo ugotovljeno, da je bilo oškodovanih 244 večstanovanjskih in poslovnih objektov z območja skoraj celotne celjske regije. Škoda oziroma škodovanje po posameznem večstanovanjskem objektu znaša od nekaj 100 do več kot 50.000 EUR. Oškodovanih je bilo več kot 6.000 etažnih lastnikov posameznih nepremičnin, tako pravnih kot fizičnih oseb.

Celjski kriminalisti so v času poteka preiskave sprejeli več kot 60 posameznih prijav sumov kaznivih dejanj. Opravili so več kot 30 zasegov listin in poslovne dokumentacije, izvedli 11 hišnih preiskav, v sklopu katerih so zasegli okoli 6.000 listin in pridobili 7 sodnih odredb za različne podatke.

Za kaznivo dejanje je zagrožena kazen do osmih let zapora.