Osem odstotkov brezposelnih manj

Velenje – V Območni službi zavoda za zaposlovanje Velenje, v katero je povezanih šest upravnih enot s koroškega in savinjsko-šaleškega obmoja, je bilo konec junija letos prijavljenih  6.167 brezposelnih oseb, kar je za 538 oseb oziroma 8 odstotkvo manj kot junija lani. V obdobju od januarja do junija letos se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo 3.052 oseb, kar je za 13 oseb ali slabe pol odstotka manj  kot lani v enakem obdobju.

Na Uradu za delo Velenje je bilo konec junija prijavljenih 2.423 brezposelnih oseb ali 5 odstotkov manj kot lani. Skoraj za dva odstotka se je povečal delež delovno aktivnega prebivalstva, tako da se je končno zmanjšala tudi stopnja relativne brezposelnosti. Tudi na Uradu za delo Mozirje se kažejo pozitivni premiki. Brezposelnost je upadla. V evidenci imajo 841 brezposelnih oseb, kar je za 2 odstotka manj od primerljivega lanskega obdobja.