Oprostili jih bodo najemnine

Šoštanj- Občina Šoštanj se je zaradi epidemije odločila, da najemnike poslovnih prostorov, ki so v lasti Občine za določen čas od 1. novembra za dva meseca oprosti plačila stroškov mesečne najemnine. Oprostitev se nanaša samo na strošek najemnine, preostali stroški (vodarina, ogrevanje, elektrika …) v začasni oprostitvi niso zajeti.
Do oprostitve so upravičeni samo tisti najemniki nepremičnin v lasti občine, katerih poslovna dejavnost je odvisna od zmožnosti poslovanja v kriznih razmerah, oziroma tisti, ki v krizni situaciji izvajajo delovno obveznost v korist vseh prebivalcev občine.