Oproščeni plačila najemnin v lasti občine

Velenje – Svet Mestne občine Velenje je na dvodnevni dopisni seji potrdil vse predlagane sklepe, med drugim tudi Predlog Sklepa o oprostitvi plačila najemnin za nepremičnine v lasti Mestne občine Velenje, ki se uporablja za mala in mikro podjetja ter samostojne podjetnike in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost. S sklepom se najemnike poslovnih prostorov Mestne občine Velenje, najemnike zemljišč in gostinskih teras v lasti Mestne občine Velenje in imetnike stavbne pravice podeljene s strani Mestne občine Velenje, za katere velja prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, za čas od 16. marca letos do prenehanja te začasne prepovedi, oprosti plačila najemnin. Sklep velja za vse prostore, ki so v lasti občine in jih imajo v najemu pravne ali fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ter za najemnike, ki imajo v najemu prostore javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina. Uporabnike javnih površin v Mestni občini Velenje se oprosti plačila občinske takse za uporabo javnih površin za  obdobje od 16. 3. 2020 do prenehanja začasne prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom.