Opredeliti nove vlečne konje

Velenje, 22. septembra – Na prvi seji po poletnih počitnicah so člani upravnega odbora Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice osrednjo pozornost namenili današnji in jutrišnji vlogi Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) ter regionalnih zbornic v njenem sistemu.

Pri tem je Marjan Mačkovšek (predsednik GZS je postal maja letos) menil, da mora zbornica kot učinkovit gospodarski lobi zastopati interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela, poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj. »Družba, vključno s sindikati, mora razumeti, da brez gospodarstva ne more delovati in se razvijati.« Za zdaj osnove za takšen način delovanja zbornica nima, si pa bo zanjo prizadevala. Do vrha gospodarstva, ki bo konec prihodnjega meseca, bodo na zbornici pripravili industrijski manifest – »dokument, ki mora prerasti čas in bo deloval na daljši rok ne glede na to, kdo bo na oblasti«. V njem bodo poudarili pet poglavij. Še pred omenjenim vrhom ga bodo posredovali vladi RS, zato pričakujejo na samem dogodku vsaj delne odgovore na ključna vprašanja.

Po mnenju podpredsednika upravnega odbira GZS Martina Novšaka, zadolženega za sodelovanje z območnimi oziroma regionalnimi zbornicami, mora postati zbornica poslovni partner pri dogovarjanju med vlado in gospodarstvom pri izboljšanju pogojev gospodarjenja, davčne, kadrovske politike, razvoja, izobraževanja, »predvsem pa mora delo postati vrednota, direktorji cenjeni tudi po številu novih delovnih mest«. Pri vlogi regijskih zbornic bo potrebna, je menil, vsebina dela in ne samo forma. Da je preoblikovanje gospodarske zbornice potrebno, so menili tudi udeleženci seje in pri tem izrazili zadovoljstvo, ker jo vodijo ljudje iz gospodarstva. Pričakujejo med drugim takšne spremembe, ki bodo povečale ugled in moč zbornice.

Da je pred novim izzivom tudi regionalna Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica, je pri analizi lanskih rezultatov poslovanja gospodarskih družb v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini menila njena predsednica Cvetka Tinauer. Od leta 2007 do lani so družbe v regiji beležile čisti neto dobiček, lanski poslovni izid pa kaže na veliko neto izgubo. Ta je zaskrbljujoča, ker se pojavlja v vseh podjetjih, izjema so le srednja. »Treba bo na novo definirati vlečne konje v regiji. Za težave v energetiki ne moremo nositi več obveze na očeh, zaradi odločanja v Ljubljani pa nanjo nimamo vpliva. V naložbo bloka Teš 6 se nismo vmešavali, sedaj ko blok posluje, pa nastaja ključno vprašanje, kako bo poslovanje energetike vplivalo na delovanje podjetij v regiji Saša. Na to smo se dolžni odzivati.« Zato naj bi na letošnji razvojni konferenci »povedali«, da so v dolini izjemno uspešna tudi druga podjetja.