Opravljena jesenska deratizacija na javnih komunalnih sistemih

Shema nastavljenih vab v kanalizacijskem omrežju in omrežju daljinskega ogrevanja v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje

Šaleška dolina – Komunalno podjetje Velenje je v obdobju od 1. septembra do 20. oktobra na območju mestne občine Velenje ter občin Šoštanj in Šmartno ob Paki organiziralo redno jesensko deratizacijo javnega kanalizacijskega omrežja in sistema daljinskega ogrevanja s pripadajočimi objekti. Parafinske vabe so nastavljene v 859 kanalizacijskih jaškov ter v 196 toplotnih postaj in jaškov na sistemu daljinskega ogrevanja.

Zaradi izbruha koronavirusa in zaprtja številnih objektov so predvideli, da se bodo škodljivci v iskanju hrane selili in razkropili na različna območja. Zato so povečali gostoto in število postavljenih vab, kar preprečuje razmnoževanje glodavcev na komunalnih sistemih v upravljanju Komunalnega podjetja Velenje.

Zaradi ukrepov socialnega distanciranja škodljivci niso ovirani kot običajno, zato so se njihove populacije verjetno okrepile. Strokovnjaki za deratizacijo priporočajo, da tudi posamezniki in upravniki večstanovanjskih objektov še vedno in redno naročajo storitve deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije (DDD), kot je bilo to običajno v času pred izbruhom koronavirusa. Izvajalci DDD morajo pri izvajanju postopkov upoštevati varnostne ukrepe za preprečitev širjenja korone.

Posamezniki lahko sami preprečijo širjenje škodljivcev s tem, da zagotovijo, da so vrtovi in okolica objektov urejeni in da so odpadki odloženi v zabojnike za odpadke. Znano je, da se populacije škodljivcev ob dovolj hrane in vode hitro povečajo. Škodljivci poleg zdravstvenih težav za ljudi predstavljajo tudi tveganje za kontaminacijo hrane, poškodovanje in uničenje predmetov in blaga v zaprtih prostorih.