Opozorilo pred kurjenjem v naravi

V času od 14. marca, ko je na podlagi 8. člena Uredbe o varstvu pred požarom v naravnem okolju (Uradni list RS, št.20/14), Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju celotne države, so policisti na območju PU Celje obravnavali 37 požarov.

Kot so že predhodno opozorili, je poleg požiganja in odmetavanja gorečih ter drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi izvajanje aktivnosti, ki predstavljajo požarno nevarnost. Natančneje, v naravnem okolju je prepovedano kuriti. Pri obravnavi požarov soo ugotovili, da gre za malomarnost občanov pri kurjenju v naravnem okolju, kar posledično povzroči požar večje razsežnosti, s čimer prihaja do ogrožanja gozdov in objektov.

Občane zato opozarjajo, da upoštevajo uredbo in v naravnem okolju ne kurijo zaradi velike požarne ogroženosti.