Opozorilo policije v zvezi z epidemijo

Taradi resnosti epidemioloških razmer tako v Slovenji kot tudi v sosednjih državah, so vsa potovanja, ki niso nujna, odsvetovana. Vse, ki ob koncu tedna načrtujete odhod v drugo občino ali v tujino opozarjajo, da se od doma odpravite le, če je res nujno in imate za to tudi upravičen razlog.

Meje med občinami in državno mejo boste lahko neovirano (tj., brez globe in brez napotitve v karanteno ob vrnitvi) prečkali le, če boste izpolnjevali katero od izjem, ki so določene z odlokoma o omejitvi gibanja in o prehajanju meja. V ta namen boste morali policistom ali zdravstvenim inšpektorjem predložiti tudi ustrezna dokazila in lastnoročno izpolnjeno izjavo o upravičenosti do gibanja izven občine prebivališča.

Celotno sporočilo je objavljeno na spletni strani policije: https://www.policija.si/medijsko-sredisce/sporocila-za-javnost/sporocila-za-javnost-gpue/106440-po-drzavi-in-v-tujino-le-ce-imate-nujen-razlog-opozorilo-pred-prihajajocim-vikendom