Opažajo večje zanimanje za gradnjo

Po nekaj letih, ko v Mestni občini Velenje ni bilo večjega zanimanja za gradnjo individualnih hiš, sedaj spet opažajo večji interes občanov za gradnjo individualnih hiš. Izbira parcel ni majhna, saj imajo v evidencah kar 300 hektarov zemljišč, ki so opredeljena kot stvabna zemljišča, kar pomeni, da je na njih možna gradnja. Na nekaterih področjih sicer še urejajo prostorske akte ali pa so težje dostopna. Vseeno pa je trenutno vsaj na 50 hektarjih možno takoj začeti graditi. Še vedno lahko investitorji kupijo parcelo na komunalno urejenem področju v Škalah, kjer občina prodaja še 8 parcel. Že prihodnje leto računajo, da bodo v središču Vinske Gore komunalno opremili področje s 50 zazidljivimi parcela, približno 20 jih bo v občinski lasti. Tisti, ki si kot lokacijo njihove novogradnje ogledujejo Sončni grič nad bazenom, pa bodo morali počakati še nekaj let, da občina uredi vse prostorske zadeve in pripravi projekte, ki bodo podlaga za gradnjo.