Omogočeno dovoljenje za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil

V sklopu ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa je vlada izdala več odlokov, med njimi tudi začasno prepoved izvajanja postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. V zvezi s tem se je pokazalo, da je potrebno v nekaterih primerih uveljaviti izjeme oziroma jih uvrstiti med nujne zadeve, zato je Ministrstvo za javno upravo pripravilo dopis upravnim enotam po Sloveniji, s katerim so med nujne zadeve dodali nekatere nove kategorije, ki omogočajo tudi izdajanje prometnih dovoljenj in s tem registracijo vozil.

Med nujne zadeve je tako uvrščeno tudi izdajanje dovoljenj, ki so nujna za izvajanje pridobitne dejavnosti, s katero se ukvarja posameznik ali gospodarski subjekt (obrtna dovoljenja, dovoljenje za pridelavo/predelavo hrane, prometna dovoljenja za prvo registracijo homologiranih tovornih vozil, priklopnih vozil, avtobusov, traktorjev in njihovih priklopnikov ter delovnih strojev ipd.).