Omejili izvajanje pogrebnih slovesnosti

Velenje – Zaradi vse bolj alarmantne zdravstvene situacije ob širjenju koronavirusa, so v občini Velenje omejili tudi izvajanje pogrebnih slovesnosti na pokopališčih.

Na posameznem pokopališču lahko naenkrat poteka samo ena pogrebna slovesnost; po vsaki pogrebni slovesnosti je potrebno opraviti razkuževanje prostorov, med slovesnostmi mora miniti vsaj ena ura; svojcem pokojnika so na voljo samo prostori posamezne poslovilne vežice, ki se redno prezračuje, kuhinje niso na voljo; poslovilna vežica je lahko odprta največ eno uro pred pogrebno slovesnostjo, pogrebna slovesnost pa naj se izvaja v ožjem družinskem krogu ter naj traja največ trideset minut.

 Če mrliški oglednik izkaže sum, da je pokojnik okužen z novim koronavirusom, pokojnika prevzame izvajalec obvezne gospodarske javne službe Komunalno podjetje Velenje. Na ta način bo zagotovljena sledljivost okuženih pokojnikov ter oseb, ki so bili v stiku s pokojnikom do pokopa.

 Izvajalci pogrebnih slovesnosti, svojci in udeleženci, naj bodo pozorni, da se pogrebnih slovesnosti ne udeležujejo, v kolikor kažejo znake okužbe. Prav tako, naj se čim bolj omejijo medsebojni stiki med udeleženci na slovesnosti.