Okrnjeni velikonočni prazniki

Vse od 29. marca, in tako bo do 4. aprila, bodo potekali misijoni na Radiu Ognjišče. Ob tokratni cvetni nedelji (5. aprila) bodo škofje obhajali bogoslužje v svojih stolnicah, župniki pa v cerkvah brez navzočnosti vernikov. Škofje so tudi določili, da župniki opravijo blagoslov zelenja v zaprti cerkvi brez navzočnosti vernikov. Verniki naj doma pripravijo zelenje (npr. zelenje z vrtov, butare) in ga blagoslovijo z blagoslovljeno vodo. Duhovniki blagoslovljenega zelenja ne smejo deliti vernikom ali jim ga na določenem mestu pustiti na razpolago, saj bi pri tem lahko prišlo do okužb oziroma širjenja epidemije.
Blagoslova jedi in ognja letos ne bo, določili so, da bo veljal tisti, ki ga bodo izrekli na televizijskih programih in po radiju.