Ogrevanje v Šaleški dolini v letu 2022 ostaja najcenejše v Sloveniji

V Šaleški dolini se kljub težavam pri izkopu premoga in premostitvenem ogrevanju s pomočjo plinsko-parnih turbin na strani Termoelektrarne Šoštanj še vedno ogrevamo najceneje, piše Komunalno podjetje Velenje.

Agencija za energijo objavlja mesečne analize cen toplote iz distribucijskih sistemov daljinskega ogrevanja. Glede na analizo Agencije, ki zajema povprečne maloprodajne cene toplote v tekočem mesecu v osmih izbranih slovenskih mestih iz sistemov daljinskega ogrevanja, se decembra najceneje ogrevamo v Velenju, kjer je cena MWh toplote 79,55 evra, najdražje pa v Trbovljah, kjer za megavatno uro občani plačujejo kar trikrat več, in sicer 238,89 evra.

Komunalno podjetje Velenje z daljinskim sistemom trenutno s toplotno energijo oskrbuje skoraj 40.000 prebivalcev in več kot 650 industrijskih uporabnikov. Njihov cilj pa je, da tudi na področju daljinskega ogrevanja do konca leta 2030 v celoti izstopijo iz premoga in preidejo na zelene vire energije. Ključni koraki bodo: obnova izolacij in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitev toplotnih postaj, energetska sanacija stavb in vpeljava 100-odstotno zelenih virov energije za daljinsko ogrevanje.

Že samo prvi trije projekti bi po ocenah lahko prinesli 25.269 manj izpustov CO2,  za 21.150 t manj porabljenega premoga in prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWHt.