Ogrevanje še nima cene

Komunalno podjetje Velenje je v minulih dneh obvestilo blizu 35 tisoč uporabnikov, priključenih na sistem daljinskega ogrevanja v občinah Velenje in Šoštanj, ter 280 uporabnikov oskrbe z zemeljskim plinom, da so sistemi pripravljeni za ogrevalno sezono 2015/2016. To pomeni, da lahko začnejo ogrevati stanovanjske, poslovne in druge objekte, prav tako individualne hiše. Stanovalci v stanovanjskih blokih lahko začnejo ogrevati tako, da upravnika bloka o tem obvestijo, ta nato pisno obvesti še Komunalno podjetje Velenje.
Ervin Miklavžina, vodja poslovne enote Energetika Komunalnega podjetja Velenje, je povedal, da ne govorijo o ogrevalni sezoni, ker sistem deluje celo leto. »Namen obvestila je, da se naši uporabniki pripravijo na zimske mesece, da preverijo stanje svojih naprav. Z obvestilom jim sporočimo, da smo kot upravljalci sistema že postorili vse potrebno za začetek ogrevanja.« Na druga vprašanja pa Ervin Miklavžina odgovarja takole:
Kaj vse ste postorili za nemoteno oskrbo?
»Beseda nemoteno je v zadnjem času zelo popularna. Kot upravljalec komunalne infrastrukture smo izvedli remont, redna vzdrževalna dela pa izvajamo elo leto, tudi v tem trenutku jih še, prav tako nekaj sanacij. Sistem je v takšni kondiciji in pripravljenosti, da zaradi vzdrževalnih del ne bi smelo prihajati do motene oskrbe. Do motenj lahko prihaja pri dobavitelju, občasno je lahko oskrba motena tudi zaradi našega dela ob nepredvidenih okvarah na omrežju.«
Kaj lahko uporabniki pričakujejo v ogrevalni sezoni?
»Moja velika želja je, da bi sistem obratoval redno, dobro, da bi sezono, ki je pred nami, preživeli brez pretresov.
Svetujete uporabnikom varčevanje s toploto?
»K temu smo zavezani vsi. Uporabnik lahko varčuje v svojem sistemu, komunala na celotnem sistemu. Za to izvajamo večja in manjša obnovitvena dela vse leto.«
V zadnjem pogovoru ste dejali, da se cena ne bo spremenila. Menite tako tudi danes?
»Moje osebno mnenje je še vedno tako, vendar to ne vpliva na vse ostale dogodke. Želimo si, da se cena storitve ne bi spremenila, vendar vam tega ta trenutek žal ne morem potrditi.«
Kako komentirate dogajanja v zvezi z oskrbo s toplotno energijo? V poslovni enoti ste v zadnjih letih precej vlagali v posodobitev sistema, kar naj bi znižalo stroške, omogočilo nemoteno oskrbo …
»Dogajanja so postavila pred nas nove izzive, kako posodobiti sistem, da bo ta še bolj varen, da bo oskrba nemotena, a je to le eden od segmentov. Komunalno podjetje lahko vpliva na to, za kar je odgovorno. To pa je distribucija, skrb za omrežje, ki je v lasti lokalnih skupnosti in ga ima komunala v upravljanju, ter oskrba uporabnikov. Velik izziv predstavlja tudi dnevno prilagajanje obratovalnim pogojem in precej več dela na sistemu glede distribucije. Želimo si nemoteno oskrbovati uporabnike. Upamo, da bo dobaviteljica TEŠ razumela njihove potrebe in bo proizvodnja toplotne energije vseskozi v parametrih, ki jih naročamo in jih sistem potrebuje.«