Odstopil direktor CSD Slovenj Gradec

Razočarana starša umorjene Lidije Škratek

Velenje, Slovenj Gradec – V primeru koroških oziroma velenjskih dečkov, ki ji jih je Center za socialno delo Velenje premestil v rejniško družino, je Center za socialno delo Slovenj Gradec pri obravnavi babičine vloge za rejništvo ravnal nezakonito. Vloge  ni pravočasno posredoval v odločanje pristojnemu ministru, je ugotovila upravna inšpekcija. Zato je ministrica za delo Anja Kopač Mrak sprejela odstop direktorja Centra za socialno delo Slovenj Gradec, Jurija Šumečnika. Upravni inšpekcijski nadzor pa poteka tudi na Centru za socialno delo Velenje, kjer je upravno sodišče že ugotovilo, da je bila zaradi načina odvzema otrok babici kršena pravica do družinskega življenja, ki je  opredeljena v evropskih koncvencijah o človekovih pravicah. Kršeni pa so bili tudi ustavni členi.