Odprto pismo ZDUS vladi in Fides-u

V sodobni družbi ima vsaka poklicna ali interesna skupina pravico izraziti svoje nezadovoljstvo. Ob stavki zdravnikov so vsekakor in skoraj vedno prizadeti bolniki, med katerimi prevladujejo kronično bolni, starejši in upokojenci. V zvezi s tem se odpira vprašanje, proti komu je bila oziroma je naperjena stavka zdravnikov – proti vladi? Pretežni del je namreč naperjen proti bolnikom, zaradi katerih sploh obstaja zdravstveni sistem.

V Zvezi društev upokojencev Slovenije (ZDUS) soglašamo z zahtevami sindikata zdravnikov, da se uredijo razmere v sistemu zdravstvenega varstva in odpravijo slabosti, na katere opozarjamo že več let, kot so npr. sprejem standardov in normativov, meril za mrežo javne zdravstvene dejavnosti, ureditev financiranja zdravstvenih storitev in pravic zavarovancev ter financiranja zdravstvenih storitev, ki bi temeljilo na obsegu opravljenega dela, na kakovosti opravljenih storitev in doseganju ciljev glede dostopnosti storitev ter doseganju boljšega zdravja. Zadnja stavka zdravnikov vključuje le manjši del teh zahtev, saj je prvenstveno naravnana na izboljšanje plač zdravnikov oziroma boljše vrednotenje njihovega dela.

Podpiramo fleksibilno nagrajevanje, ne le zdravnikov, vseh delavcev, saj je skrajšanje čakalnih dob možno le s timskim delom. Pogrešamo predlog Fides-a, kako lahko delo v zdravstvu racionaliziramo. Predloga ni, vse našteto vodi le v nove zaostritve in konfliktne situacije. Dodatna finančna sredstva za boljše plače zdravnikov (okrog 40 mio eur) naj bi namreč zagotovil Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). O sredstvih ZZZS lahko odloča lastnik, to so plačniki storitev v blagajno, ne pa vlada, še manj sindikat. ZZZS ima omejene prihodke, kar pomeni, da se bo zaradi večjih odhodkov za plače zdravnikov zmanjšal obseg storitev za zavarovane osebe, dostopnost do zdravstvenih storitev se bo poslabšala, podaljšale se bodo čakalne dobe in povečal se bo obseg tistih, ki si bodo v stiski morali poiskati pomoč v samoplačniških ordinacijah. S tem se zlasti upokojenci ne moremo strinjati. Ni se mogoče znebiti vtisa, da je bila stavka z vsemi posledicami uperjena proti bolnikom, med katerimi smo prevladujoči prav upokojenci. Z razpletom stavke torej nikakor ne moremo biti zadovoljni. Zahtevamo, da vlada poišče način in vire, ki bodo preprečili nadaljnje slabšanje dostopnosti do zdravstvenih storitev vsem bolnikom.

Tako kot imajo pravico izražati svoje zahteve zdravniki in drugi poklici, jo imamo zavarovanci, med njimi tudi upokojenci – pravico zahtevati ohranitev naših pravic iz zdravstvenega sistema, na račun javnih finančnih sredstev in v mreži javne zdravstvene dejavnosti. Tako nasprotujemo postopni in prikriti krnitvi pravic, ki vse bolj ostajajo le na papirju in v predpisih, njihovo uresničevanje pa se vse bolj zožuje. Zato zahtevamo, da vlada, ki je popustila zahtevam zdravniškega sindikata, upošteva tudi naše upravičene potrebe in zahteve ter ukrepa v smeri izboljšanja stanja v sistemu zdravstvenega varstva in zavarovanja.

V ZDUS ugotavljamo, da so stavka in nezadovoljstvo zdravnikov in drugih deležnikov v sistemu tudi posledica odlašanja z reformo sistema zdravstvenega varstva. Poleg njegove posodobitve je nujno sprejeti jasno in konkretno strategijo razvoja področja oziroma prestrukturiranja, česar sedanja Resolucija o planu zdravstvenega varstva ne vsebuje. Nujna je nova razmejitev pristojnosti in odgovornosti med vlado, ZZZS in izvajalskimi organizacijami kot tudi opredelitev finančnih virov za stabilnost sistema in ne nazadnje določitev normativov ter standardov. Teh ne morejo določiti zdravniki ali njihov sindikat, določiti jih mora država oziroma plačnik storitev.

V ZDUS pričakujemo, da bo vlada pospešila pripravo nove zakonodaje, ki bo na novo opredelila izvajanje navedenih nalog oziroma opredelitev. To je tudi ena od naših zahtev, saj je le urejen ter dobro voden in upravljan sistem poroštvo za učinkovit in uspešen sistem zdravstvenega varstva. Takšno zdravstveno varstvo pa je v interesu vseh, med njimi tudi nas upokojencev.

ZDUS poziva sindikat Fides-a, naj opusti svojo namero povzročanja težkih dni bolnikom, namesto tega naj se poglobi v iskanje rešitev z drugimi zdravniškimi organizacijami, ki bodo zagotovo v korist vsem bolnikom v Republiki Sloveniji.

Vodstvo ZDUS-a