Odprto pismo SDRES nadzornemu svetu PV

SDRES v odprem pismu piše, da so razmere zelo neugodne oz. kritične ter da Premogovnik Velenje po krivdi poslovodstva deluje brez vsakršne vzdržne strategije. Nadalje, da je poslovodstvo Premogovnika Velenje »vedelo ali bi moralo vedeti, da glede na realizacijo odkopavanja zaloge na deponiji TEŠ ne bodo zadoščale in da bo TEŠ-u zmanjkalo goriva za obratovanje, pa ni storilo ničesar približno ustreznega za odvrnitev grozečih negativnih posledic, niti ni o grozeči nevarnosti pravočasno in zadostno obveščalo zadevnih deležnikov,« ter še, »da se na silo in čez noč proizvodnih kapacitet Premogovnika Velenje ne da zadovoljivo izboljšati, še posebej ne po letih zanemarjanja ustreznega načrtovanja, investiranja in kadrovanja. Pri tem se je treba zavedati, da v zadnjem času večinoma ne gre za naravne nesreče v jami, temveč so to posledice neustreznega pridobivanja premoga oz. načrtovanja,« pišejo v SDRES in pozivajo Nadzorni svet, da stori vse v okviru svojih pristojnosti in zmožnosti, da bi se nastala situacija rešila v dobro zaposlenih, lokalnega okolja in celotne države oz. njenih prebivalcev. Pričakujejo tudi ponovno vzpostavitev normalnega socialnega dialoga in prenehanje onemogočanja sindikalnega delovanja SDRES.