Odprto pismo ministrstvu za infrastrukturo

Velenje – Člani Operativne skupine SAŠA regije, ki zastopajo interese lokalne skupnosti, gospodarstva in sindikatov ob prehodu v brezogljično družbo, so poslali odprto pismo na Ministrstvo za infrastrukturo Republike Slovenije glede priprave Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda.
Ministrstvo pozivajo, da čim prej oz. najkasneje v tednu dni skliče nujni sestanek, na katerem bi pregledali podane pripombe s strani deležnikov SAŠA regije. Če sestanka ministrstvo ne bo sklicalo v predlaganem roku, bodo člani operativne skupine prisiljeni sprejeti druge ukrepe in o tem seznaniti tudi Evropsko komisijo.