Odprta učilnica za odprte glave

Na dvorišču Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha so prek projekta LAS Zgornje Savinjske doline odprli učilnico na prostem. S pomočjo lokalnega obrtnika so postavili več dvignjenih gred in jih zasadili z jagodami, zelenjavo in zelišči. Vse pridelke bodo porabili pri učnih vsebinah, zelišča bodo sušili za čaje. Ob odprtju učilnice na prostem jih je za idejo in že ustvarjeno pohvalil tudi župan Boris Goličnik in jim ob tej priložnosti skoraj ob koncu šolskega leta zaželel lepe počitnice.

Kako je projekt nastajal, je povedala pomočnica ravnateljice in vodja projekta Manj je več, Klementina Rednak Mežnar: »Že vrsto let je nastajala ideja, da bi imeli čim več pouka na prostem, kar bi bila spodbuda za učence, da bi se skozi igro čim več naučili. Ko je prišla pobuda s strani LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline za projekt, v katerem bi združili gojenje zelišč, trajnostni način pridelave hrane in našo idejo o učilnici na prostem, smo seveda vedeli, da smo to iskali. Povezali smo se z Občino Šoštanj in lokalnim obrtnikom za izdelavo visokih gred iz Lepe Njive in konec aprila je nastala učilnica na prostem. Takrat smo pripravili za učence kratko izobraževanje o zasaditvah, zeliščih in učenci so grede zasadili.«

Posamezni učitelji zdaj z učenci izvajajo del pouka na prostem, ne le pri predmetih biologija in naravoslovje, ampak tudi pri matematiki, slovenščini … »Učenci so navdušeni in izražajo željo, da bi šli v odprto učilnico, več se naučijo, sproščeni so in takšne stvari je treba spodbujati,« je še povedala vodja projekta.

Da je odprta učilnica zelo pozitivna, je poudarila tudi ravnateljica šole Majda Zaveršnik Puc: »V naši šoli je precej otrok s podeželja, kjer delajo doma na vrtovih, poljih, a so tudi takšni, ki živijo v mestu in se z naravo na tak način ne srečujejo. Lahko se naučijo, da lahko tudi na majhni površini pridelamo nekaj hrane in ob tem uživamo. V učnem procesu je sprememba okolja zelo pomembna, učenci odnesejo veliko več znanja, učne snovi, kot v zaprti učilnici.«