“Odprimo srca zelenim navadam”

V Velenju odpirajo srca zelenim navadam in se odpravljamo na pot trajnostnega razvoja za zeleno prihodnost Velenja. Mestna občina Velenje je prejemnica številnih trajnostnih in mednarodnih nazivov, med drugim Slovenia Green Destination, evropski Zeleni list 2024, vključena je v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest in je članica zaveze Manj plastike, več trajnosti. Kot nosilec certifikatov so zavezani k uresničevanju in izpolnjevanju številnih obvez in zavez, s katerimi bi skupaj stopili na edino pravo pot trajnostnega razvoja Mestne občine Velenje.

S kampanjo Odprite srca zelenim navadam v okviru projekta Slovenia Green želijo vplivati na nakupne in prodajne navade na mestni tržnici in tudi drugje pri nakupovanju. Aktivno spodbujajo nakupe lokalnih pridelkov in izdelkov ter postopoma vpeljujejo okolju in ljudem prijazne zelene navade.

Dolgoročni cilj je izločitev plastične embalaže in uporaba trajnostnih materialov na tržnici. Občane spodbujajo, da za nakupe pri lokalnih ponudnikih uporabijo svojo embalažo in trajnostne vrečke. Letos so enkrat mesečno obiskovalce mestne tržnice osveščali o zelenih navadah na stojnici Turistične zveze Velenje. Prodajalce na tržnici so povabili k sodelovanju pri zmanjšanju rabe/izločanju plastičnih vrečk ter ostale plastike pri prodaji lokalnih pridelkov. Priporočamo uporabo embalaže iz trajnostnih materialov (steklo, les, papir) ter spodbujamo kupce k uporabi lastne embalaže in vrečk iz blaga za večkratno uporabo. Prodajalcem na tržnici smo podarili 15.000 papirnatih vrečk, ki jih uporabljajo pri prodaji svojih pridelkov.

Za zeleno prihodnost si moramo prizadevati vsi, zato zmanjšujte odpadke z odgovornim potrošništvom in nakupujte z lastno embalažo in trajnostno mobilnostjo. Kupite samo tisto, kar potrebujete, preprečite rabo plastičnih vrečk, uporabite svojo embalažo (vrečke iz blaga, gajbice, steklene posode). Ravnajmo odgovorno, trajnostno in vzorno!