Odpadna zdravila

Slovenija – Odpadna zdravila sodijo med nevarne odpadke, saj nepravilno odlaganje odpadnih zdravil resno ogroža kakovost vode in zdravje celotnega ekosistema, vpliva pa tudi na ljudi. Najpogostejše zdravilne učinkovine, ki se pojavljajo v okolju, so antibiotiki, zaradi česar se že pojavlja rezistenca. Drugi so sintetični hormoni, katerih učinki se že odražajo na vodnih živalih, poleg tega pa se pojavljajo težave pri razmnoževanju. Tretja velika skupina so zdravila za kardiovaskularni sistem, med katerimi so zdravila za zniževanje maščob v krvi. Četrto predstavljajo antidepresivi, ki že vplivajo na vedenje vodnih živali. V Sloveniji večjega onesnaženja z zdravilnimi učinkovinami še niso zaznali, zato je preventivno ravnanje še toliko bolj pomembno. Odpadna zdravila zbirajo lekarne, specializirane trgovine in zbirni centri izvajalcev javne službe ravnanja z odpadki.

Obširnejši članek na to temo si preberite v današnjem Našem času (številka 28).