Odložen izkopan material ni nevaren odpadek, a tja ne sodi

Šmartno ob Paki, 7. januarja – V dneh pred iztekom leta 2022 so krajani Podgorja pri Letušu v občini Braslovče postali pozorni na tovornjake, ki so v eno od tamkajšnjih vrtač na zasebnem zemljišču odlagali neobičajno, črno zemljo. V njej naj bi bili koščki asfalta in drugega gradbenega materiala, tja pa naj bi ga odvažali z gradbišča v Šmartnem ob Paki, kjer gradijo podhod pod železniško progo. Ker so menili, da bi lahko šlo za nevarne odpadke, so s tem seznanili pristojne.

Povzročitelj investitor

Okoljska inšpektorica je dan po prijavi (sredi prejšnjega tedna) opravila nadzor odloženega materiala v vrtači. Po prvih ugotovitvah ne gre za nevarne odpadke, a odlaganje na kmetijskem zemljišču fizične osebe ni v skladu z zakonodajo.
»Povzročitelj je dejansko investitor gradnje podvoza pod železnico v Šmartnem ob Paki: občina Šmartno ob Paki in Direkcija RS za infrastrukturo, izvajalec del pa SŽ-ŽGP Ljubljana. Decembra 2022 je dal izvajalec del izkopanega materiala v analizo. To je opravil Eurofins Erico Slovenija. Rezultati analize kažejo, da izkopni material nima nevarnih lastnosti in je primeren za uporabo na istem ali drugih investitorjevih gradbiščih ali pa za oddajo zbiralcem in predelovalcem nenevarnih odpadkov, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnim odpadkom. Kljub temu odlaganje na kmetijskem zemljišču fizične osebe ni v skladu z zakonodajo. Na kmetijskem zemljišču se nahaja okoli 500 kubičnih metrov izkopanega materiala, investitor pa je odvažanje na to lokacijo ustavil. Inšpekcijski postopek še ni končan,« je pojasnila prejšnji teden. Na redni koordinaciji projekta za gradnjo podhoda pod železniško progo v Šmartnem ob Paki prejšnji četrtek je nadzornik (podjetje Mind inženiring) med drugim zagotovil, »da je izvajalec izvedel vzorčenje materiala. To je pokazalo, da odvzeti vzorec nima nevarnih lastnosti, zato je izvajalec začel z odvozom izkopnih materialov. Trenutno je bilo na deponijo Podgorja pri Letušu prepeljanih okoli 400 kubičnih metrov izkopnih materialov.«

Več v aktualni številki Našega časa.