Odlok o občinskem prostorskem načrtu stopil v veljavo

Velenje – Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Velenje (v nadaljevanju OPN MOV), ki podaja tako strateške kot tudi izvedbene pogoje za posege v prostor, je stopil v veljavo 13. februarja.

Kot  obljubljajo na občini, bodo pobudniki za spremembo namenske rabe svojih zemljišč, katerih vloge so bile pozitivno rešene s strani nosilcev urejanja prostora, v teh dneh na dom prejeli obvestilo o sprejetju novega OPN MOV in s tem uveljavitve njihovih pobud.