Odlok o nadomestilu stavbnih zemljišč

Šmartno ob Paki – Šmarški svetniki so na nedavni seji občinskega sveta med  drugim v prvem branju obravnavali spremembe odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča.Trenutno veljaven odlok ne sledi več novostim  na tem področju ne po izrazoslovju in ne po načinu obremenitve lastnikov nepremičnin. Glavni novosti novega odloka sta, da bodo objekti, namenjeni poslovni uporabi, glede plačila nadomestila izenačeni ne glede na vrsto dejavnosti in pa uvedba obremenitve nezazidanih stavbnih zemljišč. Obe spremembi je zahtevala država. Za lastnike stanovanjskih objektov se obremenitev z nadomestilom za uporabo stavbnih zemljišč ne bo spremenila. Na občini ne pričakujejo povečanja prihodkov iz naslova nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, ampak le pravičnejšo obremenitev.