Odkupili zemljišče za Tehnološki park

Mestna občina Velenje je  odkupila  za dobrih 200 tisoč evrov zemljišče  veliko 6 tisoč kvadratnih metrov znotraj poslovne cone Stara vas za potrebe Tehnološkega parka. Najprej bodo tam zgradili infrastrukturo  (toplotno postajo, trafo postaja, komunalne vode), bo pa občina s tem nakupom tudi zaokrožila obseg lastništva svojih nepremičnin, ki bodo po izgradnji predvidene infrastrukture pripravljene za bodoče investitorje. Mestna občina Velenje je za območje ‘Poslovne cone Stara vas – Tehnološki park’ decembra lani pridobila gradbeno dovoljenje za izgradnjo cestne in komunalne infrastrukture, trenutno pa so v izdelavi projekti za izvedbo.