Odkop premoga v Premogovniku Velenje

Foto: M. Beškovnik

Velenje – 28. julija so v Premogovniku Velenje začeli z izvajanjem načrtovanega daljšanja delujočega odkopa k. -110 B v Jami Pesje, na katerem bodo ob že delujoči odkop vgradili enajst dodatnih sekcij hidravličnega odkopnega podporja. Proces daljšanja bo predvidoma trajal deset delovnih dni. Po zaključenem daljšanju odkopa bo proizvodnja predvidoma ponovno stekla 16. avgusta.

Premogovnik Velenje je letos izkopal več kot 1,6 mio ton premoga. Trenutni izkop premoga je 81.000 ton nad proizvodnim načrtom, vendar se bo ta višek v času daljšanja odkopa B znižal, saj proizvodnje ne bo oziroma bo ta potekala le s pripravskih delovišč v zelo nizkih količinah, med 200 in 500 tonami na dan.