Odgovori danes na zboru krajanov

Za danes ob 16. uri je napovedan zbor krajanov Občine Braslovče, kamor so povabili tudi šmarške krajane, kajti vse zanima usoda naselja ob sotočju Pake in Savinje v Letušu. Župan Občine Braslovče Tomaž Žohar je po pogovorih s predstavniki hidrološke stroke in predsednikom vlade Robertom Golobom ob obisku vladne ekipe v Savinjski regiji povedal, da se letuški levi in desni breg selita. O podrobnostih in možnostih naj bi izvedeli na zboru krajanov. Za bivanje je po besedah Žoharja neprimernih 150 hiš na območju gmajn v kraju Letuš. Župan se zavzema, da bi te prebivalce preselili na varnejše območje znotraj njihove občine, primerno bi bilo naselje Rakovlje, ki sta si ga skupaj z Golobom tudi ogledala.

Golob je povedal, da bodo ljudje neposredno dobili pojasnila stroke o stopnji ogroženosti, ter pojasnil, da ne gre za politično, pač pa strokovno odločitev. Ob tem je poudaril, da je treba skozi obnovo in razvoj okolje narediti bolj odporno. Varnost ljudi je zanj na prvem mestu, je dejal in poudaril, da država zakonsko ni bila pripravljena na takšne poplave, kot so bile avgusta. Po Golobovi oceni obstoječa zakonodaja stroki onemogoča, da bi izvedla poteze, ki bi bile potrebne za čim manjšo škodo po ujmi, zato se vlada loteva spremembe zakonodaje. Ob tem je izpostavil, da je država prvič v zgodovini nase prevzela poplačilo intervencijskih stroškov in predplačila občinam ter gospodarstvu.