Odgovor: nujen bo sestop

Glede objavljenih podatkov o donacijah družbe ELES v članku »Nujen bo sestop« (za obdobje od maja 2014 do januarja 2016, primerjava med Ljubljano in Mariborom) moramo opozoriti, da njihova predstavitev brez pojasnila, od kod ta razlika, ni verodostojna in bralce zelo zavaja.

Vse velike športne Zveze, med katere, kot je znano, sodijo npr. Smučarska zveza Slovenije, Atletska zveza Slovenije, Zveza za nordijsko hojo Slovenije, Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Triatlonska zveza Slovenije in druge, imajo namreč sedež v Ljubljani, pokrivajo pa seveda celotno Slovenijo. Pri donacijah, ki jih ELES podeljuje športnim društvom, PGD društvom, pa tudi za humanitarne namene (neurja, poplave), itn., pa so sredstva po regijah veliko bolj razpršena.

V družbi ELES svojo odgovornost do družbenega in naravnega okolja, kamor posegamo s svojim delovanjem, odražamo tudi s strateško načrtovanim sponzoriranjem. Ker ustvarjamo dodano vrednost za družbo in izboljšujemo kakovost življenja, smo dejavni tudi na področju donatorstva.

Tako ELES z dobrodelnimi donatorskimi prispevki podpira pomoči potrebne posameznike, organizacije in humanitarne ter okoljevarstvene projekte. Sicer pa v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo vsa sponzorska in donatorska sredstva na spletni strani družbe ELES.

Miroslav Jakomin, po pooblastilu vodje Službe za odnose z javnostmi