Odgovor Civilne iniciative na odklonitev referenduma

Velenje, 20. decembra – Odgovor Civilne iniciative proti Sklepom o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja na novinarsko konferenco

Z velikim začudenjem ugotavljamo, da je župan danes, ob 8.00 uri, zjutraj sklical novinarsko konferenco na kateri »bo pojasnjeval pobudo CI”. Še bolj nas čudi, da je na tej konferenci že predstavil odgovor na našo pobudo, da referenduma ne bo razpisal, še preden je o tem obvestil CI.

Župan zavaja ljudi, prihaja v nasprotje s samim seboj, hkrati pa se je skril za mnenjem ministrstva za javno upravo in vlade ter onemogočil ljudem, da se izrečejo na referendumu, kaj si mislijo o sklepih in zahtevah, ki so jih v imenu občanov sprejeli »njegovi« svetniki v mestnem svetu!

Naloge tako vlade kot župana so, da poleg tega, da skrbi za blaginjo in razvoj skrbi v prvi vrsti za varnost državljanov in občanov.

Jasno je, da župan ne upa slišati mnenja občanov, niti nima interesa, kar je bilo jasno razvidno že na sami seji mestnega sveta, ko je šele na pobudo opozicije dal besedo tudi občanom. Tudi zato je bilo za pričakovati, da bo župan naredil vse, da do referenduma ne bi prišlo.

Že več kot eno leto se tako vlada RS kot občinska oblast z županom na čelu izmikajo odgovornosti, da se pripravi vse potrebno, najprej za varnost občanov oz. državljanov nato pa tudi, da se sprejmejo strategije in konkretni programi za migrante, tako za posameznike kot za družine, za katere tudi sam župan ugotavlja, da je država nima.

Problemi migrantov v Velenju oz. v Sloveniji niso od včeraj. Za to se ve že vsaj eno leto! Tudi za samski dom v Stari vasi! In kaj se je naredilo, nič! Ne župan, ne vlada.

Župan govori, da lokalna skupnost ni pristojna za reševanje migrantske problematike, po drugi strani pa je občinski Mestni svet sprejel po našem mnenju pomanjkljive sklepe oz. zahteve o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja. Še vedno smo zelo kritični do sprejetih kontradiktornih sklepov, na drugi strani pa tudi župan sam ugotavlja, da ni nobenega zagotovila, da jih bo vlada upoštevala. Župan vseskozi poudarja, da reševanje migrantske problematike ni v pristojnosti lokalnih skupnosti.

Do danes s strani Vlade RS ne poznamo stališč, kaj si misli o že sprejetih sklepih, niti župan javnosti ne seznanja, kaj vlada v Velenju počne v zvezi s to problematiko.

Vztrajamo, da vlada še pred naselitvijo migrantov sprejme strategijo, ki bo omogočila pravično porazdelitev bremen, varnost tako prosilcev, kakor tudi prebivalcev na dogovorjenih področjih, kar je zapisano v tudi v naši prvotni obrazložitvi.

Ne smemo pozabiti, v teh sklepih mora biti jasno zapisana tudi zaveza vlade, da nihče od slovenskih državljanov ne sme imeti nižjega standarda, kot se ga bo zagotovilo migrantom, ki se jih bo integriralo.

Seveda bi mestni svetniki z Županom z upoštevanjem predlogov in pobud občanov in članov opozicije v mestnem svetu že lahko pripravili in sprejeli kvalitetne sklepe, ki bi bili v interesu večine državljanov, ne le Velenjčanov, vendar v vladajoči mestni koaliciji SD, SMC in DESUS (ki je enaka vladni koaliciji) ni bilo interesa niti posluha in so sami sprejeli »svoje«, na hitro pripravljene pomanjkljive sklepe, ki pa so bili javno predstavljeni šele na sami seji sveta.

Javnosti sporočamo, da odgovore župana in Ministrstva za javno upravo še preučujemo. Naše nadaljnje korake bomo pravočasno sporočili.