Odbor potrdil poroštveni zakon za 3. razvojno os

Ljubljana : Odbor DZ-ja za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novega poroštvenega zakona za obveznosti Darsa. Na njegovi podlagi se bo financiralo avtocestne projekte na tretji razvojni osi in drugod v skupni vrednosti 785 milijonov evrov, kar so na odboru pozdravili.

Državno poroštvo se daje do višine 50 odstotkov naložbene vrednosti projektov, preostanek bo zagotovil Dars, je povedal Aleš Mihelič z ministrstva za infrastrukturo. Spomnil je, da je bilo doslej danih Darsu že več poroštev, ki so omogočala vzdržno gradnjo avtocestnega omrežja, nazadnje leta 2019, še nikoli pa se ni zgodilo, da bi bila unovčena in bi bremenila državni proračun.

S predlogom danes obravnavanega zakona se državno poroštvo podeljuje za financiranje odseka od Šentruperta do Velenja jug na severnem delu tretje razvojne osi ter za prvi odsek na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta. Poroštvo bo pokrivalo še projekta hitre ceste Markovci–Gorišnica in Gorišnica–Ormož ter širitev zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje v šestpasovnico.

Vseh pet projektov je po Miheličevih besedah tehnično in finančno zrelih za izvedbo, potrebna je le še izvedba, ki pa brez bančnih posojil ni mogoča. Ker bo Dars na podlagi zakona dobil za do največ 392,44 milijona evrov poroštev države, bodo ta lahko bolj ugodna. V vseh poslanskih skupinah so predlog za novo poroštvo Darsu podprli. (STA)