Od zdravstvenega osebja se pričakuje vedno več

12. maja praznujejo medicinske sestre in zdravstveni tehniki v Sloveniji in po vsem svetu. Zaposleni se spominjajo rojstva Florence Nightingale, ki velja za pionirko sodobne zdravstvene nege, saj je vpeljala prvo formalno izobraževanje za medicinske sestre ter s tem postavila podlago za razvoj zdravstvene nege kot stroke in mejnik v poklicu medicinskih sester, zdravstvenih tehnikov in babic. Letošnji praznik je potekal pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost.

Ob tej priložnosti smo se pogovarjali z odgovorno medicinsko sestro splošnih ambulant ZD Velenje, dipl. m. s. Moniko Pogladič.

Kako poteka vaš običajni dan?
»Najprej je treba pripraviti ambulanto – pregledati pošto, izvide, elektronsko pošto. Poskrbimo oz. pregledamo, da imamo zadosti materiala za oskrbo rane, injekcij in drugih intervencij, ki jih izvajamo v ambulantah. Potem se nadaljuje dan za vsako medicinsko sestro drugače – tako, kot si sama organizira delo (vodenje naročilnih knjig, telefonski klici, pregled pošte, pregledi …).«

Zadnje čase vidimo in slišimo, da številne medicinske sestre odhajajo na druga (manj zahtevna) delovna mesta. Kaj mislite, zakaj, in kakšno je stanje v ZD Velenje?
»V večini primerov osebje odhaja zaradi boljših – manj zahtevnih delovnih razmer in boljšega plačila. Iz naše enote ni odšla nobena medicinska sestra. Je pa res, kot sem že omenila, da se vedno več zahteva od osebja, pritiski so iz okolice, veliko je administrativnega dela poleg dela s pacientom.

Celoten pogovor v Našem času, št. 20, ki je izšel 18. maja.