Od srede v šolah obvezno samotestiranje trikrat tedensko

Ravnatelji so sicer želeli, da se samotestiranje učencev od 1. do 5. razreda in mladostnikov s posebnimi potrebami izvaja v domačem okolju, ter vlado opozorili tudi na vrsto nedoslednosti v vladnem odloku, vendar pa je vlada odločila drugače.

Državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Damir Orehovec je napovedal, da se bodo učenci in dijaki, ki ne bodo upoštevali ukrepov samotestiranja v šolah in uporabe ustreznih mask, izobraževali na daljavo. Učenci in dijaki s posebnimi potrebami pa se bodo lahko samotestirali tudi doma.

Obvezno samotestiranje na covid-19, ki ga bodo učenci in dijaki izvajali v šolah, se bo začelo izvajati v sredo, in ne že v ponedeljek. Odlok tudi določa, da bodo za učence osnovne šole starši oziroma skrbniki podali predhodno pisno soglasje oziroma nesoglasje k izvajanju samotestiranja.

Tistim učencem in dijakom, ki se ne bodo samotestirali, bodo začasno prepovedali zbiranje v šoli. V skladu s sklepom ministra, pristojnega za izobraževanje, se bodo izobraževali na daljavo.

Za samotestirane učence in dijake bo veljalo, da za udeležbo v obšolskih dejavnostih izpolnjujejo pogoj PCT. Testiranje v šolah bo potekalo pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Samotestirati se bodo morali tudi otroci in mladostniki, vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje za otroke s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ter učenci na tretji do šesti stopnji posebnega programa. To bodo storili v domačem okolju.