Ocenjevanje škode v kmetijski proizvodnji zaradi neurij

Foto: Občina Šmartno ob Paki

Mestna občina Velenje je s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje prejela sklepa o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih, in sicer zaradi neurij s točo v obdobju od 10. maja do 1. avgusta 2023 ter poplav v času od 3. do 6. avgusta in od 28. do 31. avgusta 2023. Ta ocena škode se šteje kot vloga za izplačilo sredstev za odpravo posledic naravne nesreče.

V skladu s prejetim sklepom pozivajo vse kmetijske pridelovalce, ki so v navedenih dogodkih utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da prijavijo škodo na obrazcih (obrazec 2) za neurje za obdobje maj–avgust 2023 ali poplave za obdobje avgust 2023. Oškodovanec mora obrazec obvezno podpisati dvakrat in izpolniti vse označene podatke. Rok za oddajo izpolnjenih in podpisanih obrazcev, ki so skupaj z navodili objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje www.velenje.si in dostopni v sprejemni pisarni občine, je 8. november 2023.

Za vse dodatne informacije je na voljo Mojca Kodrič iz Urada za urejanje prostora Mestne občine Velenje na telefonski številki 03 8961 690 ali elektronskem naslovu mojca.kodric@velenje.si.