Obvestilo za uporabnike javne kuhinje

Zaradi gradbišča pri Domu za varstvo odraslih na Kidričevi cesti je kontejner, ki izdaja tople obroke hrane za potrebe Javne kuhinje, prestavljen na novo lokacijo. Upravičence do toplega obroka obveščamo, da lahko obrok prevzamejo v kontejnerju pri vhodu v kuhinjo Osnovne šole Mihe Pintarja Toleda in sicer vsak dan od ponedeljka do sobote med 10. in 12. uro.