Obrtniki za dostojno plačo

Obratna zbornica Slovenije je na vlado naslovila nekatere pobude, ki naj bi jih vgradili v zakonodajo, in ki bodo omogočali razvoj, zaposlovanje in konkurenčnost. Ne zavzemajo se za minimalno plačo, ampak za dostojno plačilo, kar je osnova za nadaljnji razvoj gospodarstva, pravi predsednik OZS Branko Meh. Vlado želijo prepričati, da zniža prispevke na zaposlenega, od česar bi korist imeli tudi delavci. Med pomembnejšimi zahtevami je izpostavil breme nadomestil v času bolniške odsotnosti. Malo gospodarstvo si želi, da bi to breme z delodajalca na zavod za zdravstveno zavarovanje prešlo po 20 koledarskih dneh in ne več po 30 dneh, kot to velja zdaj.