Obrtnike pesti nelikvidnost

Obrtniki in podjetniki se zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti in upada naročil soočajo s hudimi likvidnostnimi težavami. Zgolj tretjina vprašanih je v anketi Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije odgovorila, da bo zbrala dovolj sredstev, da bo lahko delavcem na čakanju izplačala nadomestila za april.

”Likvidnostne težave so ta hip največji problem številnih obrtnikov in podjetnikov. Zato želimo, da vlada v drugem svežnju pomoči z ustreznimi ukrepi pomaga rešiti ta problem,” poudarja predsednik OZS Branko Meh. V anketi zbornice jih je namreč zgolj 34 odstotkov vprašanih ocenilo, da bodo imeli dovolj sredstev, da bodo delavcem lahko izplačali nadomestila za čakanje na delo doma za mesec april.

Večina ocenjuje, da bo upravičena do pomoči

Kot so pokazali rezultati ankete, 64 odstotkov vprašanih ocenjuje, da bodo upravičeni do pomoči države, ki je opredeljena v t.i. megazakonu. Tisti, ki po njihovi oceni ne bi bili upravičeni do pomoči, so med najbolj pogostimi razlogi za to izpostavili kriterije glede upada in rasti prihodkov ter starševsko varstvo (skrajšan delovni čas).

Odpuščanje delavcev v času epidemije ni bilo množično

Spodbuden je podatek, da so delodajalci, ki so sodelovali v anketi, večinoma uspeli obdržati delovna mesta in delavce. Kar 82 odstotkov delodajalcev, sodelujočih v anketi, je namreč odgovorilo, da v tem času ni odpuščalo. Namesto odpuščanja so se večinoma odločili, da njihovi delavci čakajo na delo doma. V povprečju je tako v podjetjih, sodeč po rezultatih ankete, na čakanju kar 73 odstotkov delavcev.