Obnovljena razsvetljava v Prelogah

Mestna občina Velenje je zaključila  obnovo razsvetljave na križišču v Prelogah in tako izboljšala vidljivost na tem križišču, ki je zelo prometno. Naložba je vredna 21.500 evrov, opravilo pa jo je podjetje SCR. Postavili so 13 novih LED luči in električne omarice na Špeglovi ulici. Tako bodo lahko razsvetljavo na tem območju še širili proti križišču v Pesju ali proti podvozu pri deponiji premoga.