Obnova štajerske avtoceste

Vransko – Na odseku štajerske avtoceste A1 Arja vas (Žalec)–Šempeter so delavci družbe Darsa v okviru načrtovanih obsežnih obnovitvenih del postavili zaporo odstavnih pasov na obeh polovicah avtoceste. V štirih mesecih bo obnovljeno nekaj več kot 11 kilometrov dotrajanega cestišča na obeh polovicah avtoceste ter delno obnovljeni objekti na tem odseku. Promet bo med obnovitvenimi deli urejen tako, da bo vedno potekal po dveh (zoženih) pasovih v vsako smer vožnje.

Predvidoma od 23. avgusta do 7. oktobra bosta 10 dni zaprta uvoz in izvoz priključka Arja vas (Žalec) v smeri Ljubljane. Od 7. oktobra do 21. novembra bo predvidoma 10 dni zaprt izvoz priključka Arja vas (Žalec) v smeri Maribora.