Obnova parkirišča na Kersnikovi cesti

Na pobudo etažnih lastnikov stanovanjsko-poslovne stavbe na Kersnikovi cesti 1 so se na MO Velenje odločili, da obnovijo (in tudi sofinancirajo) dotrajano parkirišče. V sklopu del se bo izvedla sanacija obstoječega parkirišča, delna razširitev in ureditev odvodnjavanja meteorne vode. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da bo zaradi možnosti močnejših poškodb korenin ob izvedbi del potrebno odstraniti tri drevesa, in sicer dva macesna ter jesen.

Pri izvedbi vseh del se bodo potrudili, da ohranijo čim več dreves in da so ta za okolico dolgoročno varna. Morebitna odstranjena drevesa bodo nadomestili v bližini razširjenega parkirišča. Izvajalec bo z deli pričel predvidoma 5. septembra, trajala pa bodo predvidoma en mesec. V času izvajanja del parkiranje na delu parkirišča, kjer bodo dela potekala, ne bo možno.