Obnova Goriške ceste

Velenje – V torek, 23. aprila, bodo v občini Velenje začeli obnovo Goriške ceste. Dela bodo potekala od križišča s Šaleško cesto (pri Praprotniku) do novih blokov na Gorici. Obnovili bodo vodovod (521 m), rekonstruirali obstoječo mešano kanalizacijo (152 m), zgradili novo meteorno kanalizacijo (496 m), obnovili prečkanja toplovoda čez cesto in 575 m cestišča, hkrati pa zgradili nov prehod za pešce v križišču za Cesto na vrtače in novo kolesarsko stezo s pločnikom ob Goriški cesti (632 m). Vrednost celotne naložbe je približno pol milijona evrov (DDV ni zajet).

Najzahtevnejša dela bodo izvajalci začeli po 6. maju in prenovljeni odsek predvidoma v uporabo predali do konca junija.

Med deli bo prihajalo do delnih in občasnih popolnih zapor posameznih odsekov ceste. Obvoz bo urejen.