Obnavljajo podpostaje

Mestna občina Velenje v teh dneh zaključuje z obnovo štirih toplotnih postaj. Zgradili so nadomestno toplotno postajo pri avtopralnici Živic na Selu, saj je bila stara toplotna postaja zastarela in v neustreznem in težko dostopnem objektu. Obnovili so tudi vročevod Podkraj–Gorica na odseku pri Meži, toplotno postajo na Goriški cesti 42 in obnovili toplotno postajo na Goriški cesti 38. Za to so namenili skoraj 660 tisoč evrov.

Namen obnov distribucijskega sistema toplote, ki ga sestavljajo distribucijski vodi in toplotne postaje, je podaljševanje življenjske dobe sistema, ohranjanje funkcionalnosti, obratovalne usposobljenosti, zagotavljanje zanesljivosti oskrbe in varnosti delovanja v času celotne dobe.