Oblikujmo skupaj prihodnost našega mesta

4. javna razprava in razstava o viziji v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje

V nadaljevanju razprave so bili udeleženci povabljeni, da iz podanega nabora za posamezni steber izberejo njim najpomembnejše ukrepe in tako smo na koncu prišli do niza pomembnih ukrepov. Iz stebra ”hoja” je večina glasovala za ”dopolnitev manjkajočih delov pločnikov ob glavnih cestah v mestu” ter ”dopolnitev manjkajočih delov površin za pešce ob glavnih cestah v naseljih”. Iz stebra ”kolesarjenje” je večina glasovala za ”povezovanje kolesarskih poti z obstoječimi in načrtovanimi daljinskimi kolesarskimi potmi” ter za ”razširitev omrežja kolesarskih poti”. Iz stebra javnega potniškega prometa so glasovali za ”zagotovitev ustrezne frekvence JPP’, za ”širjenje omrežja JPP” ter za ”vzpostavitev sistema prevozov `na klic´”. Iz stebra ”motorni promet” pa je večina glasovala za ”zagotovitev vsaj enega parkirnega mesta za invalide na vseh javnih parkiriščih” ter za ”izboljšanje
kakovosti vozišč”. V nadaljevanju se bo izbor teh ukrepov obravnaval še na delavnici s predstavniki delovne skupine.

cps2

Razpravi je sledilo odprtje razstave o viziji Celostne prometne strategije Mestne občine Velenje v Galeriji na prostem, kjer so na temo trajnostne mobilnosti v Mestni občini Velenje nastopili učenci in učitelji Osnovne šole Gorica. Zbrane obiskovalce je nato nagovoril podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol.

V začetku prihodnjega leta sledi še nekaj pomembnih aktivnosti, v katere želimo vključiti čim večje število občanov, zato vas vljudno vabimo k udeležbi in sooblikovanju še zadnjih korakov pred izdelavo strateškega dokumenta. Le s skupnim sodelovanjem lahko najdemo rešitve na dejanske izzive, s katerimi se soočate prebivalci in obiskovalci Mestne občine Velenje.