Objekti pokopališča energetsko samooskrbni

Na 226 m2 strehe Pokopališča Podkraj je Komunalno podjetje Velenje namestilo sončno elektrarno nazivne izhodne moči 28 kW. Predvidena nazivna moč fotonapetostnih modulov bo 40,28 kWp, ocenjena letna proizvodnja pa približno 44.000 kWh. S tem bodo v celoti pokrili letno porabo električne energije za ogrevanje stavbe s toplotno črpalko in tudi dnevno porabo za obratovanje pokopališča. S postavitvijo sončne elektrarne bodo dosegli energetsko neodvisnost in še naprej sledili smernicam o učinkoviti rabi energije, ki so si jih zastavili v podjetju.
Dosedanji nivo samooskrbe z električno energijo na področju vodooskrbe in čiščenja je bil v letu 2022 približno 50 %. Na nivoju celotnega podjetja je odstotek samooskrbe 33,43 odstotka. Visok odstotek samooskrbe kaže, da dobro izkoriščajo vodni potencial in bioplin, ki je produkt procesa čiščenja odpadnih voda za proizvodnjo električne energije.
V prihodnosti načrtujejo postavitev šestih sončnih elektrarn in ene male hidroelektrarne s skupno močjo 760 kWp in 760.000 kWh letne proizvodnje, s čimer bodo dosegli kar 84-odstotno samooskrbo z električno energijo.