Objavljene prednostne liste prosilcev za stanovanja

Velenje – Mestna občina Velenje je že oblikovala prednostne liste stanovanj, ki so objavljene na občinski spletni strani in bodo tudi v novi številki Našega časa. Na listo A (neprofitna stanovanja) se je uvrstilo 243 prosilcev, na listo B (plačilo lastne udeležbe in varščine) pa 42. Stanovanja po novi listi dodeljujejo sproti po vrstnem redu, glede na vračanje stanovanj obstoječih najemnikov. Števila stanovanj, ki jih bodo dodelili v letošnjem in prihodnjem letu, ni mogoče predvideti; glede na izkušnje upajo na 50 stanovanjskih enot vsako leto.