Objavili javno naročilo za sanacijo Baronije

Občina Šmartno ob Paki se je kot lastnica spomeniško zaščitenega objekta Baronija odločila za izvebdo večjih vzdrževalno-obnovitvenih dela, ki bodo objekt zaščitili pred nadaljnjim propadanjem. V objektu je danes 9 stanovalcev. Vrednost sanacijskih del na strehi in samem ostrešju objekta ter izvedbo zunanje hidroizolacije objekta ocenjujejo na 130 tisoč evrov. Občina je že objavila javno naročilo za zbiranje ponudb. V lokalni skupnosti napovedujejo začetek del v poletnem času.