Obisk v premogovni regiji SAŠA

V okviru obeležitve potrditve Programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027 v Sloveniji je danes našo državo obiskala tudi delegacija Evropske komisije. Zvečer bo v Narodni galeriji v Ljubljani slovesnost, na kateri bodo govorniki dr. Aleksander Jevšek, minister za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Janez Lenarčič, Evropski komisar za krizno upravljanje, ter Sofia Alves, direktorica v Generalnem direktoratu za regionalno in mestno politiko.

Dopoldne pa se konferenčni del odvija v Vili Bianci v Velenju. Na njem so uvodne misli podali župan MO Velenje Peter Dermol, državni sekretar Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko mag. Marko Koprivc, Sofija Alves ter Rok Plankelj, direktor Savinjsko-šaleške GZ.

Biljana Škarja, direktorica razvojne agencije SAŠA, in mag. Mojca Šteblaj iz Sektorja za izvajanje sta predstavili pravični prehod premogovne regije SAŠA in pripravo strateških dokumentov, vizije in projekt Premogovnika Velenje in TE Šoštanj kot osrednjih gospodarskih deležnikov pravičnega prehoda pa bosta predstavila dr. Janez Rošer, direktor PV, in dr. Viktor Vračar, generalni direktor TEŠ. Mag. Gašper Škarja je predstavil preobrazbo sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, mag. Iztok Mori, direktor občinske uprave, in Karla Sitar, vodja Urada za gospodarski razvoj in prestrukturiranje, pa industrijsko-tehnološki inkubator in Center prihodnosti.

Gostje si bodo ogledali tudi TEŠ, območje Premogovnika Velenje, poslovno cono Stara vas in objekt stare elektrarne.