Obisk ministra ob začetku izgradnje kolesarskih povezav

Včeraj, 18. februarja, je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec obiskal Velenje in si najprej ogledal gradbišče za 3RO v Gaberkah, nato pa je nagovoril medije na dogodku v Hudi luknji, ki so ga pripravili ob začetku izgradnje dveh pomembnih kolesarskih povezav Velenje–Dobrna in Velenje–Mislinja. Dogodka sta se udeležila tudi župana Mestne občine Velenje Peter Dermol in Občine Mislinja Bojan Borovnik. Peter Dermol je pri pogovoru z ministrom poudaril, da morajo čimprej sanirati državne ceste v občini, saj so nekatere nujno potrebne obnove in zato sta se z ministrom dogovorila, da bodo v roku tedna dni podpisali dogovor za rekonstrukcijo državnih cest v občini. Minister je županu povedal, da so poroštveni zakon za gradnjo odseka Šentrupert–Velenje medresorsko uskladili in ga danes vložili v vladno proceduro. V začetku tedna so namreč iz Velenja na predsednika Vlada Republike Slovenije podali pobudo za pospešitev postopkov za del Šentrupert–Velenje, torej za čimprejšnje sprejetje poroštvenega zakona. Minister je na današnjem dogodku v Hudi luknji povedal še, da je sodelovanje med občinama in ministrstvom pri tem projektu lahko dobra praksa za vse druge projekte ter tudi, da bomo s končanjem kolesarske povezave proti Mislinji dobili eno najlepših kolesarskih poti v Sloveniji.

Iz Velenja se bomo lahko že konec leta 2022 peljati do Dobrne, do konca leta 2023 pa tudi do Mislinje. Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sklenila pogodbo za gradnjo obeh kolesarskih povezav. Predvidena kolesarska pot proti Mislinji, ki naj bi bila zgrajena do konca 2023 v dolžini cca 9.4 km od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča pa bo potekala večinoma po stari opuščeni železniški progi, skozi štiri predore ter preko sedmih premostitvenih objektov. Trasa nove kolesarske poti se bo v Gornjem Doliču navezala na obstoječo kolesarsko povezavo Dolič–Mislinja (Štrekna).

Povezava med Velenjem in Dobrno pa se bo iz novozgrajene povezave med Šoštanjem in Velenjem od trgovskega centra Velenjka nadaljevala kot samostojna kolesarska pot ob desni strani ceste (gledano v smeri proti Celju) do križišča v Črnovi, nato po lokalni cesti, ki pelje vzporedno z glavno cesto v smeri Pirešice. V Pirešici se bo nadaljevala po novozgrajeni površini in glavno cesto na sredini vinskogorskega klanca prečkala na že obstoječem podvozu. Nato se bo priključila na lokalno cesto in se nadaljevala proti Vinski Gori. Kolesarska povezava bo od Velenjke do meje z občino Dobrna dolga 6,4 km, od tega bosta 2 km potekala po ločenih kolesarskih površinah.