Obisk kitajskega veleposlanika v Velenju

Velenje – Včeraj je Velenje na povabilo podžupana Mestne občine Velenje Petra Dermola obiskal veleposlanik Ljudske republike Kitajske Shunqing Wang s sodelavci. S sodelavci občinske uprave so se pogovarjali o trenutnem stanju v podjetju Hisense Gorenje. Podžupan je gostom predstavil ekonomski položaj Velenja, v katerem je kar 50 % delovne sile iz predelovalne dejavnosti zaposlene v Gorenju ali na Premogovniku Velenje. Med drugim je poudaril, da so v Velenju zelo zaskrbljeni zaradi usode zaposlenih in družbe. V primeru izgube 825 delovnih mest, kolikor naj bi bilo odpuščenih, bi to pomenilo izgubo 5,5 % vseh obstoječih zaposlitev. Brezposelnost bi se v občini po nekaterih projekcijah povečala na kar 17 %, kar je precej več od povprečja v državi, kjer znaša 7,9 %. Podžupan je veleposlaniku predlagal, da bi skupaj z vodstvom Hisense Gorenja podpisali memorandum, s katerim bi se Mestna občina Velenje, Hisense Gorenje in Veleposlaništvo Ljudske republike Kitajske zavezali k učinkovitejšemu medsebojnemu sodelovanju z željo, da se sprejemajo odločitve v dobro podjetja, zaposlenih in lokalne skupnosti.

Podžupan je tudi predlagal, da veleposlaništvo spodbudi vodstvo Hisense Gorenja, da sprejme vse oblike vladne pomoči, ki jih je ta omogočila zaradi pandemije koronavirusne bolezni in da počaka z odpuščanjem, ga vsaj zmanjša oziroma poišče prijaznejše in milejše rešitve za zaposlene.

Bo memurandum ponudil večjo varnost zaposlenim?

Veleposlanik Ljudske republike Kitajske Shunqing Wang se je podžupanu zahvalil za povabilo in povedal, da se zaveda, kako zelo je Gorenje pomembno za našo lokalno skupnost in za celotno Slovenijo. Povedal je tudi, da se je treba zavedati, da za stanje v podjetju ni krivo novo vodstvo, ampak je bilo veliko napak storjenih pri vodenju že pred prevzemom, prenizka produktivnost in pandemija pa sta pripeljali do trenutnega stanja. Hisense je v času koronakrize naši državi zelo pomagal z nabavo zaščitne opreme, sedaj pa je treba ohraniti vero v podjetje in vodstvu zaupati, da bodo po tej koronakrizi znali najti pravo pot, da se bo produktivnost podjetja dvignila in da bodo ustvarili pogoje za nove zaposlitve. Veleposlanik je potrdil podžupanu, da se strinja, da prihodnost Hisense Gorenja ostaja v Velenju. Predlog o podpisu memoranduma se mu je zdel zanimiv in ga je podprl, povedal je, da bo tudi vodstvu predstavil velenjska stališča in predlagal, da memorandum podprejo, saj bi izboljšal komunikacijo med vsemi stranmi in seveda tudi med zaposlenimi, hkrati pa bi vse tri strani (lokalna skupnost, veleposlaništvo in Hisense Gorenje) stremele k iskanju najboljših rešitev za zaposlene in tudi širše.

Vodstvo občinske uprave se je na koncu z veleposlanikom dogovorilo, da se bodo tudi v prihodnje srečevali in skupaj iskali najboljše rešitve na različnih področjih.

Mestna občina Velenje bo že v teh dneh pripravila predlagani memorandum in k njegovemu podpisu pozvala vodstvo podjetja ter veleposlanika Ljudske republike Kitajske.