Občinski proračun in višje ekonomske cene vrtca

Šmartno ob Paki, 27. februarja – Svetniki Občine Šmartno ob Paki so bili na ponedeljkovi seji občinskega sveta soglasni pri obeh osrednjih točkah dnevnega reda: pri sprejemanju letošnjega občinskega proračuna in pri potrditvi za 10 oziroma 13 % višjih ekonomskih cen v javnem in zasebnem vrtcu.

Predlog letošnjega občinskega proračuna se od obravnave osnutka na prejšnji seji občinskega sveta ni spremenil, saj v javni obravnavi nanj bi bilo podanih pripomb ali amandmajev. V občinsko blagajno naj bi se nateklo dobre 4 milijone evrov prihodkov, odhodkov naj bi bilo za slabih 600 tisoč evrov več. V obrazložitvi najpomembnejšega občinskega dokumenta je župan Janko Kopušar dejal, da bodo z denarjem gospodarili umno in sledili dogajanju v lokalni skupnosti.
Pri investicijah bodo imele prednost tiste, ki jih že izvajajo (podhod po železniško progo, most v Velikem Vrhu), projekti, za katere že imajo odobrena sredstva sofinanciranja (Las projekti, energetska sanacija Hiše mladih), ter projekti, za katere sofinanciranje države pričakujejo (gradnja kanalizacije v Rečici ob Paki – desni breg skupaj z Občino Braslovče ter nekateri na državnem cestnem omrežju, kjer imajo z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisane sporazume o sofinanciranju). Če bo denarja premalo, se bodo zadolžili ali pa izvajanje kakšnega projekta zamaknili na poznejši čas. Je pa že jasno, da bo potreben rebalans letošnjega občinskega proračuna.
Od včeraj (srede) dalje veljajo v javnem in zasebnem vrtcu v lokalni skupnosti višje »ekonomske cene programov predšolske vzgoje, uveljavljanja počitniške rezervacije, stroški začasnega izpisa in plačila programov v primeru odsotnosti zaradi bolezni v Vrtcu Sonček. Te so za otroke prve starostne skupine višje za 10 % (cena programa znaša 565 evrov), druge starostne skupine pa za 13 % (461,70 evra). Nova postavka je ekonomska cena v kombiniranem oddelku (477 evrov). Cene so višje predvsem zaradi povišanja plač v javnem sektorju in dviga plač za 3 plačilne razrede pomočnicam vzgojiteljic.