Občinske naložbe bodo močno okleščene

Usklajevanja o višini povprečnine med vlado in združenji občin so prišla do vrelišča, občine zahtevajo celo ustavno presojo. Je pa vse skupaj pripomoglo, da so zdaj pripravljena nova izhodišča, o katerih naj bi začeli včeraj tudi že razpravljati. Žal te občinam niso pisana na kožo.

Vodja službe za lokalno samoupravo na ministrstvu za javno upravo Roman Lavtar je pojasnil, da je bil obstoječi zakon sprejet in uveljavljen pred začetkom krize, s katero so se gospodarske razmere zaostrile in prilivi v javne blagajne ne zadoščajo za pokritje vseh potreb niti na državni niti na lokalni ravni. Zato je tudi postajal razkorak med po zakonu izračunano in dejansko določeno porabo občin čedalje večji. Na to je 22 občin opozorilo tudi računsko sodišče.

Več si preberite v aktualni številki Našega časa (številka 4, izšla je 28. januarja).
Kratek povzetek:

  • Kako se delijo proračunska sredstva občinam?
  • Upoštevali naj bi tudi državne prihodke
  • Spremembe tudi pri zadolževanju in virih
  • Za koliko bodo prikrajšane tukajšnje občine?
  • V Velenju ob pol skoraj pol milijona evrov
  • V Šoštanju manj le 9 tisočakov
  • V Šmartnem ob Paki ob 100 tisočakov
  • Občine Zgornje savinjske doline ob milijon evrov